Detailed Notes on גבייה מלקוחות

財務会計および管理会計 規制の遵守を図り、リアルタイムで総合パフォーマンスを可視化しながら、財務運営を合理化し自動化します。これにはすべて、スケーラブルなオープンシステムアーキテクチャを用いて、現地の市場要件、言語、通貨に対するサポートが備わっています。 このオプションには、財務会計と管理会計に対するスコープアイテムがすべて備わっており、必須です。これ以外のすべての作動中オプションの基盤となります。

Mediante la utilización de un sistema centralizado, las empresas pueden llevar a cabo su potencial de compras, reforzar las opciones estratégicas del proveedor y optimizar el comportamiento de compra del cliente.

Ние предоставяме бизнес сценарии, които са от съществена важност за фирмите в отраслите на непрекъснато производство, дискретно и серийно производство.

Ми забезпечуємо широкий вибір клієнт-орієнтованих процесів – від продажу продуктів і надання послуг до керування поверненнями, відкликання партій і повернень.

דרוש/ה אחראי/ת תפעול בתחום יבוא יצוא לחברה בחיפה שם החברה: חבר הון אנושי מיקום המשרה:עבודה מהבית באופן מלא

Pārdošanas apstrāde ar trešās personas starpniecību (ar paziņojumu par nosūtīšanu) Kredītu pārvaldība Pārdoš. pasūt. apstrāde: pārd. no krāj. Bezmaksas piegāde Preču atgriešana un reklamācijas Pārdošanas piedāvājums Potenciālā klienta pārdošanas pasūtījuma apstrāde Pārdošanas apstrāde ar trešās personas starpniecību (bez paziņojuma par nosūtīšanu) Krājumos neuzskaitītas pozīcijas pārdošana ar pasūtījumam raksturīgu sagādi Debeta avizo apstrāde Ārējās tirdzniecības eksportēšanas apstrāde Klienta konsignācijas krājumu apstrāde Vairākreiz lietojamu objektu apstrāde Bonusatlaižu apstrāde: read more bezmaksas preces Partijas atsaukums Vienkāršotā noliktavu pārvaldība Sērijas numuru pārvaldība Pārdošanas pasūtījuma apstrāde ar klienta avansa maksājumu (201) Pārdošana: Perioda slēgšanas darbības SAP ERP loģistikas atskaišu veidošana Kredītrēķina apstrāde Pārdošanas pasūtījuma apstrāde ar kolektīvo rēķinu izrakstīšanu Detalizēta klienta atgriezto preču pārvaldība Trešās puses pasūtījumu apstrāde, izmantojot apakšuzņēmēju Nota Fiscal Electronica Rēķinu izrakstīšana ar atpakaļejošu datumu Korekciju faktūrrēķins un atgriešana Pārdoš.

Dette alternativet inneholder alle omfangsposisjoner for økonomi og controlling, og det er obligatorisk.

Keskitettyä järjestelmää käyttämällä yritykset voivat hyödyntää koko ostovoimaansa, hallita strategisia toimittajavalintoja ja optimoida ostokäytäntöjä.

Optimizaţi procesele de gestiune a resurselor întreprinderii pentru producţie, vânzări, aprovizionare şi servicii, integrate cu o soluţie superioară de gestiune financiară şi controlul gestiunii.

Központi rendszer használatával a cégek kiteljesíthetik vásárlóerejüket, érvényre juttathatják stratégiai szállítóválasztásukat és optimalizálhatják beszerzési mintáikat.

Používanie centralizovaného systému umožňuje companyám realizovať svoju nákupnú stratégiu, uskutočňovať výber strategických dodávateľov a optimalizovať správanie pri nákupe.

Táto možnosť obsahuje všetky položky rozsahu vo vzťahu k výrobným procesom PP a je voliteľná.

Робіть це, надаючи виняткове обслуговування для кожного клієнта, одночасно модернізуючи свої сервісні операції для підвищення ефективності і скорочення витрат.

Tudo isso com suporte aos requisitos locais de mercado, idiomas e moedas com uma arquitetura de sistema aberta e dimensionável. Esta opção contém todos os itens de escopo para Finanças e Controlling e é obrigatória. Ela serve como foundation para todas as outras opções funcionais.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *